/Files/images/рнор.jpg

Секрет №1
[h] - цей звук схожий на легкий видих. Подуй на руки, ніби грієш їх. Коли в легенях залишиться зовсім мало повітря, в тебе вийде цей звук.
Hi, hello, how, help.

Секрет №2
[p] – цей звук ми вимовляємо з придихом. Беремо листочок паперу до губ (5-6 см) і скажи слово «парта», по черзі –з придихом і без нього. Якщо ти вимовиш правильно по – англійські, то лист паперу відхилиться у бік, свічка згасне, маленькі шматочки паперу розлетяться.
Pen, pencil, picture.

Секрет №3
[w] – витягни губи вперед, ніби хочеш свиснути або загасити свічку.
White, well, welcome.

Секрет №4
[Ө] – коли ми вимовляємо цей звук кінчик язика знаходиться між зубами і його трішки видно. Верхні і нижні зуби мають виглядати, ніби ти їх хочеш почистити. Будьте обережні зі звуками [s] та [Ө], англійці можуть вас не зрозуміти: [s] – sink – тонути, [Ө] – think – думати.
[∂] – він вимовляється як [Ө], але з голосом, говоримо літеру з .
Mother, father, brother.

Секрет №5
[t, d, n, l] – при вимові цих звуків кінчик язика ми ставимо над верхніми зубками з внутрішньої сторони. Прочитайте такі імена Ніна, Олена, Таня, Діна – як би їх прочитали англійці?
[t] – it, ten, tea;
[d] – dad, red, daddy;
[n] – nine, fine, nice;
[l] – listen, lamp, small.

Секрет №6
[r] – при вимові цього звука відсутня вібрація кінчика язика, яка є характерною для українського [р]. Скажіть – Рома, Лариса, Марина, ворона так як сказали би англійці.
Sorry, brown, grandmother.

Секрет №7
[ŋ] – при вимові цього звука повітря проходить через ніс, звук нагадує удар гонгу.
Morning, evening, reading.

Секрет №8
В англійській мові дзвінки приголосні в кінці слова вимовляється дзвінко. Оглушення дзвінкого приголосного змінює значення слова. Зрівняй : bag [g] – сумка, back [k] – спина.

Секрет №9
В англійській мові нема м’яких приголосних. Порівняй «Люба» і «Луба». Англієць скаже «лублу» замість «люблю».

Секрет №10
Англійське слово cheese [t∫i:z] означає сир і вимовляється з посмішкою. «Say cheese» - запрошення до посмішки. Тому більше посміхайтесь і у вас буде бездоганна англійська вимова. Не забувай говорити «please» з посмішкою.

Секрет №11
В англійській мові є як довгі так і короткі голосні звуки. В українській мові довгота голосного звуку не впливає на значення слова. Наприклад: Код і к-о-о-о-о-д. В англійській мові, навпаки, заміна довгого голосного звуку коротким призводить до зміни значення слова: port [pכ:t] – порт, pot [pכt] – горшок.

Секрет №12
[е] – при вимові цього звуку рот трішки при відкритий;
[ǽ] – при вимові цього звуку рот відкривається ширше, при цьому кінчик язика повинен впиратись в нижні зубки. Не можна плутати ці 2 звуки. Це може змінити значення слова:
Pen [pen] – ручка; men [men] – чоловіки;
Pan [pǽn] – сковорода; man [mǽn] – чоловік.

Секрет №13
[^] – при вимові цього англійського звука рот більше закритий, ніж при вимові звука [а:] – відкритий ширше. Якщо рот відкривати дуже широко, ніби на прийомі у лікаря, то і отримуєте правильний звук [а:]. Ці звуки також не можна плутати: nut [n^t] – горіх; heart - [ha:t] – серце;

Секрет №14
Дифтонги – це cкладний голосний звук, що складається з двох елементів, які утворюють один склад.
[ei] – plate [pleit] – cake [keik];
[ai] – fly [flai] – nine [nain];
[au ] – house [haus] – blouse [blaus];
[כi] – boy [bכi] – coin [kכin];
[iə] – deer [diə] – ear [ie];
[έə] – bear [bέə] – chair [t∫έə]
[uə] – sure [∫uə]

Секрет №15
Букви «с» та «g»
Літера «с» читається як [s] перед е, у, і – city, pencil, nice. В інших випадках буква «с» читається як [k] - cake, come, cut, picture, music.
Літера «g» читається як [dз] – перед е, і, у – large, orange, page. В інших випадках [g] – bag, go, big, gas.

Секрет №16
Буквосполучення ch, sh, ck, ng, ph
Ch [t∫] – the children reach for a peach.
Ck [k] – Nick has a stick.
Ng [ŋ] – Sing a song. Bring me a ring. The man is reading.
Sh [∫] – She is in the shop. The fish is in the dish.
Ph [f] – Phone me. Give me a photograph and a book on geography.

Секрет №17
Буквосполучення th, wh, kn, wr
Th [Ө, ∂] – This is a thick stick. Thank you.
Wh [w] – what, where, which, when, why.
Wr [r] – Wrong number. You are wrong.

Голосні літери

1. Першою в черзі буква А. Які звуки вона може давати?

o [ei] у відкритому ударному складі, в поєднаннях ai, ay, і перед буквосочетанием ange:baker, crane, cable, gain, rain, bay, stay, change, dangerous. Серед винятків: many, have, said.

o в поєднаннях ai, ay, age в безударном складі ця буква дає звук [i]: Sunday, carriage, captain, storage.

o [æ] в закритому складі: cap, dangle, factor, hatch, rash, rat.

o [Ɔ] в закритому складі після w, wh: wad, waffle, what.

o [Ə] в безударном складі: myopia, pasta, regalia.

o [ƐƏ] в поєднаннях air, are: hair, bare, pair, rare, stair, mare.

o [a:] в поєднаннях ar, aft, ass, ance, ast, ath, ans, ask, ant, alf, anch: card, barge, craft, after, grass, bass, dance, glance, last, past, rather, father, answer, bask, task, plant, grant, half, calf, branch. Серед винятків: mass, gather, pathos.

o [Ɔ:] перед l або l + приголосна, а також в поєднаннях au, aw, aught, auth, war, quar:call, football, altogether, paunch, law, caught, authority, warble, quart, quarterly.

2. Другий буквою стане О. Її асортимент звуків такий:

o [ou] у відкритому ударному складі, перед буквою l, буквосполученнями ll, ld, st, а також у поєднанні oa і ow (наприкінці слів): so, ago, note, provoke, rose, enroll, bold, coat, oath, oat, road, boast, show, mow, blow, most, post. Серед винятків: do, does, who, now, how, cost, lost.

o [Ɔ] в закритому ударному складі: plot, fox, spot, knot, drop.

o [u:] в поєднанні oo: moon, afternoon, poop, rooter. Винятки: good, wood, foot, etc.

o [u] в поєднанні oo, але перед буквою k: cook, look, brook, hookey, nook, rookie.

o [au] в поєднаннях ou, ow в середині слова: gown, clown, crown, crowd, about, cloud, proud, bound. Серед винятків: enough, country, double, touch, young, bowl.

o [Ɔi] в поєднаннях oi, oy: choice, voice, boil, spoil, enjoy, loyal, toy.

o [Ɔ:] в поєднанні or в ударному положенні, а також в поєднаннях oor, ore, oar, ough + t іour (у середині слова): fort, corn, boring, torn, adore, floor, door, therefore, more, board, bought, fought, sought, source, mourn, course, pour. Серед винятків: poor, moor, courage.Поєднання our під наголосом може продукувати й інший звук — [auƏ]: hour, sour, lour,але four [fƆ:]. Це ж поєднання в кінці слів передається звуком [Ə], так само як і поєднання or в неударном становищі: neighbour, labour, doctor, creator, illustrator.

o [Əs] — саме так ми читаємо поєднання ous в кінці слів: glamorous, tremendous, curious.

o [Ə:] — це читання поєднання wor в ударному положенні: world, workable, worse, worship.Виняток: worn [wƆ: n].

o [ᴧ] — такий звук виникає при читанні поєднань oth, on, om, ov під наголосом: mother, other, month, son, some, become, lover, dove. Зверніть увагу: both [bouƟ].

3. Наступна голосна з правил читання англійської мови — буква Е. Які ж ми можемо зустріти звуки в її присутності:

o [I:] у відкритому ударному складі і поєднаннях ee, ea: be, fetor, Steve, feel, peel, teeth, seem, breathe, dean, meal, peace. Серед винятків: great [greit].

o [e] в закритому ударному складі і в поєднанні ea перед буквами d, n і буквосполученнями th, sure: nest, pet, mental, spread, steady, feather, weather, measure, treasure, meant, cleanser. Серед винятків: read [ri: d], lead [li: d].

o [ei] в поєднаннях ei, ey в ударному складі: prey, convey, eight, freighter.

o [ju] читаємо з поєднаннях eu, ew: few, nephew, Europe, deuterium.

o [Ə:] слід читати в поєднаннях er в ударному складі, і в ear, за яким слідує приголосна:deserve, Berlin, mercy, earth, pearl, dearth. Серед винятків: heart [ha: t]. Якщо ж поєднанняer знаходиться в неударном положенні, з’являється той же самої звук, тільки короткий, а не довгий [Ə]: limber, answer, producer, perhaps.

o [iƏ] будемо вимовляти в поєднаннях ear, eer, ere: near, dear, fear, career, steer, here, hemisphere. Серед винятків: bear [beƏ], there [ƐƏ], were [wƏ:].

o [i] — саме так буде читатися буква E у відкритому безударном складі (включаючи поєднання er), в поєднаннях et і ey в кінці слів: prevent, erect, exact, regret, restore, regress, bonnet, planet, closet, journey, attorney , honey.

4. Переходимо до голосною букві I. Крім алфавітного читання ця голосна виробляє також і інші звуки:

o [ai] в ударному відкритому складі, в поєднанні ie на кінці односкладових слів і перед такими буквосполученнями, як nd, ld, gn, gh : Prime, kite, bite, die, blind, mind, wind(виток), child, wild, design, sign, sigh, high, fight, bright. Серед винятків: wind [wind] — вітер, gild [gild], live, forgive, cinema.

o в закритому ударному складі і в неударном положенні ця буква читається як [i]: brick, risk, whist, testimony, handiwork, inclusion.

o довгий звук [i:] виходить при читанні поєднання ie в середині кореневих слів: field, priest, grief, believe. Виняток: friend [frend].

o [Ɛ:] вимагає поєднання ir в ударному положенні: stir, first, thirty, girl.

o [aiƏ] в поєднаннях ire, ia, io : Desire, mire, diagnosis, bias, violinist, riot.

5. Передостанній голосною буквою стане Y. У неї п’ять варіантів звучання в різних випадках:

o [ai] в ударному відкритому складі: cry, lye, byway, cynosure.

o [i] в закритому ударному складі і у відкритому безударном: mystery, syntax, randy, oily, quandary. Але: apply [Ə’plai]

o в поєднанні yr + приголосна це звук [Ɛ:]: myrtle. А в тому ж поєднанні тільки в компанії з наступною голосною ми отримуємо звук [aiƏ]: lyre, pyre, gyration.

o [j] на початку слова перед голосними: yard, yellow, yawl, youth, yet, yolk.

6. І, нарешті, буква U. Що слід знати про вироблених нею звуках?

o [ju] в ударному відкритому складі: puce, mute, lurid, fuel, cucumber.

o [ᴧ] в закритому складі: publicity, pug, mug, mustard, butter, fun, hurry. Серед винятків: put, push, pull, full, etc.

o [Ɛ:] в поєднанні ur в ударному складі: purpose, purse, hurl, urban, urge. Але: current[‘kᴧrƏnt].

o а в тому ж поєднанні, але в безударном складі, так само як і просто в неударном положенні в словах, ця буква читається [Ə]: suggest, supply, mustache, suppose.Зверніть увагу: mercury [‘mƏ: kjuri].

o [juƏ] перед буквою r і подальшої приголосної: pure, furious, mural. Але: sure [ʃuƏ].

o [u:] після букв l, r, j в поєднаннях ue, ui: true, blue, juice.

№ п/п

Англ.

графіка

Звук

Укр.

графіка

Приклади

Текст

Транскрипція

Транслітерація

1

a

[eɪ]

ей

state

[steɪt]

стейт

[æ]

е

stand

[stænd]

стенд

[ɛə]

ер

care

[kɛə]

кер

[α:]

а

park

[pα:k]

парк

[ə]

а

aroma

[ə'roumə]

арóума

2

b

[b]

б

boots

[bu:ts]

бутс

3

c

[s]

с

сentral

['sentrəl]

сéнтрал

[k]

к

cannery

['kænərɪ]

кéнері

4

ch

[ʧ]

ч

check

[ʧek]

чек

5

ck

[k]

к

deck

[dek]

дек

6

d

[d]

д

door

[dɔ:]

дор

7

e

[i:]

і

veto

['vi:tou]

вíтоу

[e]

е

pen

[pen]

пен

[ɪǝ]

ір

bere

['bɪə]

бíр

[ə:]

ер

university

[ˏju:nɪ'və:sɪtɪ]

юнівéрситі

[ɪ]

е

electric

[ɪ'lektrɪk]

елéктрик

8

ee

[i:]

і

meet

[mi:t]

міт

9

ew

[ju:]

ю

new

[nju:]

нью

10

f

[f]

ф

formation

[fɔ:'meɪʃən]

формéйшон

11

g

[ʤ]

дж

gem

[ʤem]

джем

[g]

ґ

group

[gru:p]

ґруп

12

h

[h]

г

herbicide

[hə:bɪsaɪd]

гербісайд

13

i

[aɪ]

ай

file

[faɪl]

файл

[ɪ]

і

filter

['filtə]

фíлтер

[aɪə]

айр

fire

['faɪə]

файр

[ə:]

ер

birth

[bə:θ]

берт

14

j

[ʤ]

дж

job

[ʤɔb]

джоб

15

k

[k]

к

king

[kɪŋ]

кінґ

16

l

[l]

л

lime

[laɪm]

лайм

17

m

[m]

м

machine

[mə'ʃi:n]

маши́н

18

n

[n]

н

new

[nju:]

нью

19

o

[ou]

оу

stone

['stoun]

стоун

[ɔ]

о

fox

[fɔks]

фокс

[ɔ:]

ор

more

[mɔ:]

мор

[ə:]

ор

work

[wə:k]

ворк

[ə]

о

technology

[tek'nɔləʤi]

текнóлоджі

[ʌ]

о

company

['kʌmpənɪ]

кóмпані

20

oi

[ɔɪ]

ой

noise

['nɔɪz]

нойз

21

oy

[ɔɪ]

ой

boy

[bɔɪ]

бой

22

p

[p]

п

plotter

['plɔtə]

плóтер

23

ph

[f]

ф

factory

['fæktərɪ]

фéкторі

24

qu

[kw]

кв

quick

[kwik]

квік

25

r

[r]

р

reck

[rek]

рек

26

s

[z]

з

closed

[clouzd]

клоузд

[s]

с

service

['sə:vɪs]

сéрвіс

27

sh

[ʃ]

ш

shell

[ʃel]

шел

28

t

[t]

т

tab

[tæb]

теб

29

tch

[ʧ]

ч

match

[mæʧ]

меч

30

th

[ð]

з

this

[ðɪs]

зис

[θ]

т

three

[θri:]

трі

31

tion

[ʃən]

шон

nation

[neɪʃən]

нейшон

national

['næʃənəl]

нéшонал

32

u

[ju:]

ю

tube

[tju:b]

тьюб

[ʌ]

а

mud

[mʌd]

мад

[juə]

юр

pure

[pjuə]

п’юр

[ə:]

ур

turn

[tə:n]

турн

[ə]

у

industry

['ɪndəstrɪ]

íндустрі

33

v

[v]

в

service

['sə:vɪs]

сéрвіс

34

w

[w]

в

welding

['weldɪŋ]

вéлдинґ

35

x

[gz

ґз

example

[ɪg'zα:mpl]

еґзáмпл

[ks]

кс

box

[bɔks]

бокс

36

y

[aɪ]

ай

shy

[ʃaɪ]

шай

[ɪ]

і

myth

[mɪθ]

міт

[j]

й

yard

[jα:d]

ярд

[ə:]

ер

Myrtle

[mə:tl]

Мертл

37

z

[z]

з

zone

[zoun]

зоун

Кiлькiсть переглядiв: 76

Коментарi

Новини

Опитування

Хто відвідував наш сайт?

Календар

Попередня Лютий 2020 Наступна
ПВСЧПСН
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829